Plan: bijna 900.000 nieuwe woningen tot 2030

Plan: bijna 900.000 nieuwe woningen tot 2030

Nederland kampt met een groot tekort aan woningen. Volgens een schatting van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er zo'n 280.000 huizen te weinig. Het nieuwe kabinet wil daarom tot 2030 honderdduizenden nieuwe woningen laten bouwen. . Meer dan de helft van de nieuwe huizen moet vallen in de categorie sociale huur, middenhuur of betaalbare koopwoning.
Het kabinet heeft al zeven regio's aangewezen waar twee derde van die 900.000 woningen moet komen: in de regio's Amsterdam, Noord-Brabant, Groningen-Assen, Utrecht-Amersfoort, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, Zwolle en de zuidelijke Randstad. In het volgende decennium moeten er in die zeven gebieden nog eens 300.000 nieuwe huizen bij komen.