WOZ-waarde in januari op de schop

WOZ-waarde in januari op de schop

De aanpassing kan gevolgen hebben voor de WOZ-waardes van die woningen, en zowel hoger of lager uitvallen. De verandering wordt doorgevoerd omdat de manier waarop WOZ-waardes werden berekend, niet nauwkeurig genoeg was. Als een WOZ-waarde na de herberekening hoger uitvalt, kan dat ertoe leiden dat huiseigenaren meer OZB-belasting moeten betalen.