Woningeigenaren vinden niet altijd hulp bij betalingsproblemen

Woningeigenaren vinden niet altijd hulp bij betalingsproblemen

Het Nibud heeft voor NHG onderzoek gedaan naar het benaderen van hypotheekklanten met beginnende financiële problemen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel geldverstrekkers als NHG nog 'een slag te slaan hebben wat betreft de informatievoorziening naar klanten toe'. Op het moment dat het duidelijk is waar de klant heen kan met beginnende financiële problemen, dan kan dat ervoor zorgen dat de problemen eerder in beeld komen. Geldverstrekkers en NHG kunnen daarmee volgens het Nibud daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het eerder signaleren en zelfs voorkomen van financiële problematiek bij huisbezitters, een uitdaging die naar verwachting de komende jaren alleen maar zal toenemen.
Als mensen wel weten waar ze terecht kunnen voor hulp, dan zijn er nog psychologische barrières, zoals schaamte. Ook angst voor negatieve consequenties zoals boetes en de ervaren mate van toegankelijkheid voorkomen dat mensen in een vroeg stadium contact opnemen.