Veel winkels in 2021 omgebouwd tot woning

Veel winkels in 2021 omgebouwd tot woning

De winkelleegstand daalde van 7,5 procent aan het begin van 2021 naar 6,8 procent aan het eind van het jaar. In absolute aantallen daalde het aantal leegstaande panden met meer dan 1.750 tot ruim 14.500. Dat is volgens Locatus een ongekend groot aantal. Volgens het bureau vaak niet te achterhalen wat de nieuwe functie van een pand is, maar in de meeste gevallen lijkt dat een woning te zijn.
Het bureau constateert dat het aantal winkelpanden in verhouding het sterkst afneemt in steden met meer dan 100.000 inwoners, buiten de winkelgebieden. Daar is bijna een kwart van de leegstaande panden omgebouwd.