Veel failliete bedrijven kregen coronasteun

Veel failliete bedrijven kregen coronasteun

Dat meldt het CBS. Een groot deel van deze bedrijven had ook belastinguitstel gekregen. De cijfers lijken de kritiek van een aantal economen en instellingen te onderbouwen. Die kritiek luidde dat de coronasteun lang bedrijven in leven heeft gehouden die toch al niet meer levensvatbaar waren, ook niet zonder de coronacrisis. Van de bedrijven die belastinguitstel hebben gekregen is niet duidelijk of ze op het moment van faillissement hun belastingen al volledig hadden betaald of niet.
Het aantal faillissementen is al sinds het begin van de coronacrisis historisch klein, maar steeg licht tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. De coronamaatregelen hebben een aantal faillissementen kunnen voorkomen, maar toch gingen er nog een aantal bedrijven failliet. Dat ging voor de eerste drie maanden van dit jaar over 390 bedrijven, waar bij een aantal slechts één of meerdere onderdelen op de fles gingen.