Van miljoen nieuw te bouwen huizen kan een derde starten

Van miljoen nieuw te bouwen huizen kan een derde starten

Volgens Ollongren is er nu voldoende plancapaciteit, maar zal die de komende tijd nog worden vergroot doordat gemiddeld een derde van de plannen trager wordt uitgevoerd of niet doorgaat. Boven op deze plannen komen nog extra woningen, die ontstaan na het verbouwen van oude kantoren en winkels. De plancapaciteit is met 151.900 woningen tot en met 2024 in Zuid-Holland het grootst, gevolgd door Noord-Holland met 116.400 en Noord-Brabant met 78.500. In de jaren tot en met 2029 zal de plancapaciteit in respectievelijk Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht het grootst zijn.
Volgens de minister is de woningbouw flink op gang gekomen. Toch is het nog niet voldoende om aan de toenemende vraag naar woningen te voldoen. Vooralsnog is er dit jaar een tekort van 279.000 woningen. Dat komt volgens haar doordat de bevolking in de afgelopen vier jaar harder is gegroeid dan was geraamd. Het nijpendst is de woningnood in Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Tot 2025 zal dat tekort waarschijnlijk eerst nog oplopen om daarna “gestaag af te nemen”, aldus de minister.