Toename cyberclaims laat premies stijgen

Toename cyberclaims laat premies stijgen

In 2020 had in Europa 80 procent van de cyberclaims een kwaadaardige achtergrond, een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In Nederland is het aantal claims hoger dan in veel andere landen. 
Het gemiddelde aantal claims in Europa door schade van criminele hackers groeit fors: in 2020 is er een gemiddelde stijging van 8 procent. Tegelijkertijd stijgen de risico’s voor bedrijven waardoor de premies duurder worden. In het laatste kwartaal van 2020 stegen de cyberverzekeringstarieven in Europa gemiddeld met 37 procent. Die stijging zet door, in het eerste kwartaal van 2021 was er een stijging van 39 procent.