Oud-klanten van DSB Bank krijgen iets extra

Oud-klanten van DSB Bank krijgen iets extra

Bij de afwikkeling van het faillissement zijn in principe alle schuldeisers vergoed. Maar daarbij is de rente over gelden na het faillissement van ruim twaalf jaar geleden niet meegenomen. Volgens de curatoren bedragen de rentevorderingen nog zo'n 785 miljoen euro. Het gaat niet lukken om dat geld allemaal uit te keren aan de ruim 280.000 schuldeisers die het betreft. Er is nog maar circa 650 miljoen euro over. Het is nu aan een zogeheten vereffenaar om het resterende saldo op een eerlijke manier te verdelen.