Nibud vindt normen voor private lease nodig

Nibud vindt normen voor private lease nodig

Het budgetinstituut pleit voor regels en normen voor leaseconstructies waar mensen lang aan vastzitten. Er zou in ieder geval een controle moeten plaatsvinden om te checken of de maandlasten tijdens de leaseperiode wel betaald kunnen worden. 
Volgens het Nibud zou niet mogelijk moeten zijn dat er zonder financiële check auto’s worden geleaset. Het gaat hierbij om maandelijkse vasten lasten van honderden euro’s. Bovendien zegt een derde van leaseautobezitters dat hun draagkracht van tevoren niet getoetst werd. Dit kan er toe leiden dat mensen langdurige verplichtingen aangaan die ze niet kunnen dragen. Hierdoor kunnen betalingsachterstanden en schulden ontstaan bij allerlei instellingen en bedrijven. Duidelijke regels en normen kunnen zulke situaties helpen voorkomen volgens het Nibud.