Meer mensen op zoek naar werk

Meer mensen op zoek naar werk

In december hadden 9,4 miljoen Nederlanders betaald werk en zaten er 3,8 miljoen zonder werk. Er gingen meer mensen op zoek naar een baan. Bedrijven hebben de afgelopen maanden meer vacatures uitgezet en dus hopen veel mensen nu meer kans te maken op een baan, aldus het CBS. Omdat zij daardoor plots ook tot de beroepsbevolking worden gerekend, gaat het percentage werklozen omhoog.