Kleine 7 procent is van zorgverzekeraar gewisseld

Kleine 7 procent is van zorgverzekeraar gewisseld

Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7. Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars. Verzekerden die wisselen tussen twee merken van dezelfde verzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, worden niet meegerekend als overstapper.