Gemeentelijke belastingen stijgen flink dit jaar

Gemeentelijke belastingen stijgen flink dit jaar

De ozb-opbrengsten voor gemeenten nemen dit jaar met 4,4 procent toe tot 4,8 miljard euro. In 2021 was nog sprake van een stijging van 5,8 procent. 4,4 procent is nog steeds een hoog niveau,  aangezien de gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar op 4 procent ligt, zegt het CBS. De opbrengsten zijn een combinatie van de WOZ-waarde plus het tarief dat daaraan is gekoppeld. Gemeenten kunnen dat tarief wijzigen.
De opbrengsten uit rioolheffing nemen dit jaar naar verwachting met 2,9 procent toe tot 1,8 miljard euro, de grootste stijging in tien jaar. De gemiddelde toename van de begrote rioolheffing over de afgelopen vijf jaar bedraagt 2 procent. De afvalstoffenheffing en reinigingsrechten brengen dit jaar naar verwachting 2,3 miljard euro op. Dit is 4 procent meer dan vorig jaar.