Corona stimuleert financiële planning

Corona stimuleert financiële planning

De coronacrisis heeft de helft van de Nederlanders aan het denken gezet over de toekomst. Zeven op de tien had eerder niet kunnen bedenken dat het leven zó anders kan lopen. De helft van de respondenten geeft aan dat hun leven veel of erg is veranderd. Opvallend: onder de 18- tot 34-jarigen is dat percentage zelfs 60. Ook zien we dat 19 procent beter in zijn vel zit sinds het afgelopen jaar, maar dat de groep die zich minder voelt, duidelijk groter is (35 procent). 
Een kwart geeft zichzelf een onvoldoende voor de eigen financiële situatie. Het aantal mensen dat zegt er financieel op vooruit te zijn gegaan, is precies even groot als de mensen die financiële achteruitgang constateren: 20 procent. Zo'n 60 procent vindt het belangrijk om vooruit te denken en plannen te maken voor de toekomst. Om die toekomst beter te maken, denkt 27 procent een plan te moeten maken en 24 procent dat er durf nodig is om het ook echt te doen. Een op de vijf vreest echter dat zij de loterij moeten winnen om hun toekomstdoel werkelijkheid te maken.