Autopremie ouderen in verhouding tot schadekans?

Autopremie ouderen in verhouding tot schadekans?

Vergelijkingssite geld.nl onderzocht voor drie verschillende auto’s hoe de premie voor een autoverzekering zich ontwikkelt naarmate de bestuurder ouder wordt. Daaruit blijkt dat bij de meeste autoverzekeraars de premie vanaf het 65e levensjaar begint te stijgen. Het verschil tussen de premie van een 65-jarige en de premie van een 85-jarige komt gemiddeld op ruim 275 euro per jaar uit, zo meldt Infinance naar aanleiding van de berekening van geld.nl. Autoverzekeraars rekenen een toeslag voor ouderen, omdat ze meer schade zouden rijden. Uit cijfers van het CBS uit 2020, blijkt dat het overgrote deel van de verkeersdoden onder ouderen plaatsvindt. Uit een onderzoek van het televisieprogramma Kassa blijkt dat oudere automobilisten verzekeraars gemiddeld juist minder aan schade kosten. Uit statistieken van het Verbond van Verzekeraars blijkt overigens dat ouderen wel een verhoogde kans hebben om schade te veroorzaken aan derden. 
Het Verbond van Verzekeraars wijst er in een reactie op dat ouderen in de praktijk vaak een premie betalen die vrijwel gelijk is aan die voor iemand van 35 jaar. Dat komt vooral doordat ouderen bijvoorbeeld in kleinere of lichtere auto’s rijden, vaak meer schadevrije jaren hebben en minder kilometers per jaar rijden, aldus Infinance.